Gjallarhorn 11-20

Gjallarhorn nr 11-20

Nr 11

Nr 12

Besøk til slektshistoriske senter Jesus Kristi Kirke av siste dagers hellige
Invitasjon
Akershus len bygningsskatt jonsok 1593
Vikingeblod i Britiske årer
Kort om Sole-slekta i Eggedal
Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning 1828
Husmann Isak Nilsen Nordre Munkerekka
Sandefolk i Onsøy, Østfold
Transkripsjon av en side i Tingbok 1 Eiker, Modum og Sigdal

Gulsvik-slektens opphav En studie i stormannsgalskapens tegn
Anne Gurine Christiansdatter, hennes familie og etterslekt
Skifte 14. april 1671 etter Halvor Asleson Nestegard i Hol
Oppstarten og driften av Stiftelsen Genealogisk Datasentral - Buskerud
En godssamling på Eiker
Tronstad Gaard

Nr 13

Nr 14

Fortsettelse av From-ætta Del IV
Fra Redaktøren
Emigrasjonen fra Sverige til Horten og omland i 1830- og 1840- årene
Nils Paulsen Presterefser og kirkekritiker i nedre Buskerud
Østfold Historielag

Holmestrand slekter 1: Markus-slekta fra "Steljebakken"
Slektshistorielagets Bibliotek i Vestfold
Utflytta Nøttlendinger og Tjømlinger til Kråkerøy ved Fredrikstad
Fantefortegnelsen 1845
"Telelaget of America" med utfordring til slektsgranskarane
Transkripsjon riktig?
Det skjedde før navnelovens dager:
  - Jeg døper deg Rosetta Klosetta!
Rettelser og tillegg til Borreboka
Østen Halvorsen Noreseie i Krødsherad En gåte som endelig lot seg løse.
En Frode-slekt fra Saltverket
"Øigerdh, min Margrettis syster datter"
Noen korte kommentarer om ord og begreper
Simen Olsen Fyllpå i Sem – hvem er hvem av hans slektninger.
Thomas Brun Sorenskriver i Lardal og Sande 1646-1670
Tips for nybegynnere Del I
Oppkallingsregler

Nr 15

Nr 16

Holmestrandsslekter 2: Fra husmenn i Sem til verdensborgere,
slekten Kjær i Åsgårdstrand-Holmestrand
Trykt reisebeskrivelse – 1839
Datamaskin – en god hjelper
Ny slektsforening
Dataregistrering brer om seg
GDS-Buskerud har fått følge av Sande og Ringerike
Oversikt over historien til GDS-Ringerike
Nytt Riksarkiv – det 8. I rekken
En drapssak fra Ål i Hallingdal
Tips for nybegynnere Del II

Slekten Mørch - en reise langs Oslofjorden Del 1
Læren om slekters sammenheng - HOBBY eller VITENSKAP
Tenker vi på etterslektene
Apoteket 400 år i Norge
Hans Henriksen Spar/Sparre
"Herstadboka" i nyutgave!
Utvandringen til USA
Slektshistoriske sentre i Norge
Hvorfor driver vi slektsforskning ?
Sammenligning av Odelskatt 1631 og Unionsskatt 1640.

Nr 17

Nr 18

Skilsmisse for slektshistorielaget ?
Tolli Amundsen
Slektshistoriedagen ‘96
Bygdebok for HOLE - 4 bøker på 8 år
Jon Levorsson Goplerud 1724-1801 Stamfar for Kølabrenner-ætta
"Kølabrenner-ætta" har slektninger i Stokke og på Nøtterøy i Vestfold
Del 2. [Andebu og Ramnes]
Dataregistrering av kirkebøker og bygdebok for Sandar
Røtter
Historien om en "forsvunnet" oldefar
"Lokalhistoriske Kilder" [Stoa, 1993]
Kildeskrifter
Haughemslektene fra Sandar [Del 1]

To slektshistorielag 1. februar
"Finn dine forfedre"
Fra Holm i Sande til Henrik Ibsen via Modum og Sigdal i Buskerud
Haughemslektene fra Sandar [Del 2]
Sverre Bexrud til minne
Salige Jens Ruuds "quinde" - enke på 22 år med bein i nesa
Slekt i Sverige
Forskning i Sverige
Svenske arkiv
Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge Del 1: Fra 1820-1828
Nättidningen RÖTTER
Bygdebøker for Nes og Flå i Hallingdal godt i gang
Røtter
Enstemmig JA til deling
Medlemsmatrikkel

Nr 19

Nr 20

Færder fyr 1697-1997
Bygdebøker i Buskerud
Gulsvik- ætten fra flå i Hallingdal i senmidderalderen
Gulsvik- arkivet og andre Gulsvik- kilder
Drøfting av særskilte kilder og problemmer
Tavle over Gulsvik- ætten og Trommald- ætten fra Flå i Hallingsdal
Røtter
Færder fyr 1697-1997
Fotografi i slektsforskning
Hvor gammle er fotografiene?
Vinneren av tema- konkurransen ble....
Presentasjon av fotobevaringsarbeidet i Norge
Registrering av kilder
Holm- Åsnes- oversettelse av dokument

Torstein Olsson Bolkesjø - En Ringnesing
Fattigfolk og fattigfoged i Drammen på 1800-tallet
Gullkistesaken- ett rettsdrama i Sande 1647/48
Nytt om gamle slekter
Hvordan finne slekt og familie i USA?
Tema: Skottland
Barnebilde fra Bragernes ca. 1885
Fra Ve i Sande til Hvitstein i Kodal
Gullkronene i Sem
Røtter
Ragnhild Lund til minne
Haughemslektene fra Sandar - del 3
Utvandringen fra Tanum (...) Del 2: Fra 1829-185