Gjallarhorn 21-30

Gjallarhorn nr 21-30

Nr 21

Nr 22

Om slekten Offenberg i Sannde herunder om slekten Worm
Røtter: Annotert bibliografi
Slekten fra Nordre Tori på Skjee i Stokke
Tema: Gjallarhorn 10 år - et tilbakeblikk
Tema: Denne mannen snakket
Tema: Artikkelregister for gjallarhorn 1- 20
Tema: Forfattere og bidragsytere 1988-1998
Tema: Gjallarhorns nåværende redaksjon
Tema: Slekthistorielaget Vestfold-Buskerud 1987-1998
Hvorfor var det viktig å kjenne slekten sin?
haughenslektene fra Sandar - del 4
Amund Hassum i Slagen bl.a. stamfar til slekta på Østre Åsnes i Sande
Vestfoldsidene
Buskerudsidene
Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge del 3 : fra 1859-1864

Apoteker Hans Henriksen Spar- Rettelser og tillegg
Tema: Dansk arkiv
Tema: Slekthistoriske Foreninger i Danmark
Tema: Volkert Erik Breckling - en friser på Nøtterøy
Tema: Færøyene - en del av danmark
Røtter: Da vi nesten ble katolikker igjen
Møtereferater: Herstadprosjekt
Møtereferater: Slekt- og lokalhistorisk dag
Møtereferater: Gullkistesaken 350år
Møtereferater: "Ut i det blå" med slekthistorielaget
Møtereferater: Finn dine forfedre -98
Haughemslektene fra Sandar - del 5
To sikifter som gir oss opphavet til Storkel-navnet i Hurum og Sande
Tillegg til utkomne slektsbøker
Slekten Bruusgaard 1797-1997
Feilaktig av Stoa og Sandberg
Trolsrud & Grimsrud i Sande
Hans Kristian Aarholt til minne
Ny bibliografi over lokalhistorie
Medlemsmatrikler 1998

Nytt bilde kommer

Nr 23

Nr 24

Tema l: Bragerneskilder
Tema l: -Strandsittermanntallet - viktig kilde til Drammen historie
Tema l: -Leiehusmanntallet 1662/1663
DIS-Buskerud stiftet på senvinteren
Tema l: -Bragernes skifteprotokoll 1: 1628-1696
Tema l: -Alfabetisk personregister for skiftene
Dis-Buskerud stiftet på seinvinteren
Kven var Halvor Knive frå Skoger?
Røtter: Hjelpevitenskper
Tillegg til Offenberg-artikkel
En Tønsbergslekt fra seilskutetiden
Hvem var Birgit Tolleivsdatter på Tufto i Kvisla i Hol
Lagsaker
Tema II: Bygdebøker I

Tema: Nederland
Har du råd til å ikke være medlem av Norsk Slektshistoriske Forening?
Slektsforskning i Nederland
Hverdagsliv
Eiketuft på Nykirke- Trogstad i Sande
Røtter
Slekten Mørch - en reise langs Oslofjorden
Reidar L. D. Brekke til minne
Fragment 24 november 1590 om Berskog i Lier
Fra avd. Buskerud til Buskerud Slekthistorielag
Medlemsundersøkelse i Buskerud
"Ut i det blå" 1999
Nytt på nett
Slektsforskerbasen på beina i oktober 1999
Haughemslekttene fra Sandar - del 6
En slektshistorisk Påskenøtt- knekker du skriften?
"Tilfeldig" litteratur som kilde til personhistorie

Nr 25

Nr 26

Historeseminar på Flekkefjord Museum
Amerikansk drapssak med norsk bakgrunn
Hedrum Genealogiske sider
Erindringer fra min barndom på Strøm
Even Kristensson på Torp på Andebu
Del I : Påvisning av Evens Kristenssons fra & forklaring av forbindelsen til Søren Sebjørensson på Torp
Del II: Middelalderkilder rundt Stålerød & Torp
Norsk Slekthistorisk Forenings staysprosjekt
Bragernes skifteprotokoll - del 2 : 1696-1710
Slekt Norge starter av Vestfoldinger
Haughemslektene fra Sandar - del 7
Wasbergs sorti - Hellebergs entrè
Æresmedlemmer i Vestfold Slekthistorielag

Grânsbygdens Slêktforskare
De første kirkebøkene for Lier & Eiker i bokform
Busnes-ætte
del a) Innleiing om landskylderekning og skatteklassar
del b) Busnesætta - dei føste ledd
del c) Numedal - greina. Kravik- ætta fra Nore
Gotisk gruppe i Sande
Opptrykk og salg av Botne Bygdebok
"Hvem forsker hva" -skjema
Om å etterlyse slekt i Norge
Slekta etter "Elling Spillemann"
En Tønnesslekt fra Nøtterøy
Folketelling for Vestfold & Buskerud 1815-185

Nr 27

Nr 28

Haughemslektene fra Sandar - del 8
Fire av Fagerli: Offenberg, Worm, Lang og Breda
Fire av Fagerli: Barna til Niels Hansen Langeby (ca.1682-1765)
Fire av Fagerli: Opphavet til Frans Sørensen Kamfjord (ca. 1685-1751)
Fire av Fagerli: En slektskrets i søndre Vestfold
Mini-tema: Tyskland
Busnes-ætte: Mykstu-ætta: Fram og attende over fjellet
Buviken under Falkensten i Borre
Sigfred-ætta i Sandar: klokker Erik Mosserøds etterslekkt
Medlemsmatrikkel 200

Barken "Ilma" av Arendal
De første bind av bygdebok for Nes & Flå
Borge, Gjennestad & oserød i Skjee
Busnes- ætta: 3. Mykstu-ætta: Fram & attende over fjellet (siste del)
Haughemslektene fra Sandar -del 9
Supplerende opplysninger om slektene Offenberg & Worm samt refleksjoner rundt slekten Karth
Auen Madsson Åsgården og Anne Bentsdotters kjente og ukjente etterslekt i Vestfold

Nr 29

Nr 30

Kristian Hunskaar: Ono i Hedrum
Kristian Hunskaar: Litt om Hvitstein i Kodal
Kunt Andersen: Hans Hansen Grøtterøds etterkommere
Knut Bryn: Litt mer om slekten Worm
Odd Arne Helleberg: Busnes-ætte, 4. Nisi-greina
Steinar Torp: Litt om Breda
ASG: Nå kommer bygdebøkene for Nes & Flå!
Torbjørn Steen-Karlsen: Anders Kristensson på Gran I Andeb

SG: Kildeskriftsprosjekt 1624
Sandesokninger vi minnes!
Torbjørn Steen-Karlsen: Lars Helgesson på Tem i Sem & hans etterslekt
Mari Kristoffersdotter Årholt i Stokke
Gammle & ny viten om Berg i Høyjord
Gulbarnd Jacobsson Solum i Arnadal
Ragnar Halden 1933-2002
PMB: Vellykket fellesmøte på Fossesholm
ASG: Ved redaksjonsskifte 2002
Kristian Hunskaar: Slektsforhold på Nedre Løke i Skjee
Odd Arne Helleberg: Busnes-ætta - Del 5,6 & 7
Gunborg Holmberg: Utvandringen fra Tanum i Sverige til Norge - del 4: 1865-1875
Erling Granholt: Haughemslektene fra Sandar - del 10