Gjallarhorn 31-40

Gjallarhorn nr 31-40

Nr 31

Nr 32

EJB: Godt oppmøte på medlemsmøte i LarvikEJB: Gjallarhorn trenger medarbeidere
Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger - en ny løsning og flere problem
Gjallarhorns nye layout-ansvarlig
Nytt bind av Hole bygdebok
Odd Arne Helleberg: Vebrands-ætta frå Veggli i Numedal - del 1
Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee
Thorgeier Kjær: To høyesterettdommer
KH: Øksedrepte emigranter på filmlerretet
NSF har fått nytt biblotek

Ketil Firing Hansen: Unik sjølegd fra 1706
Torkel Fagerli: Slekten Grøn fra Vestfold
Torkel Fagerli: Slekten Lang - et supplement
Torkel Fagerli: Slekten Worm - en kommentar
Odd Arne Helleberg: Vebrands - ætte fra Veggli i Numedal - del 2
Kristian Hunskaar: Nye bidrag vedrørende Pøtten i Brunlanes
Kristian Hunskaar: Orden i barneflokken!
Kristian Hunskaar: Gjerlaætta i Skjee - et tillegg
Are S. Gustavsen: Slektene rundt Goksjø: Haughem
Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1712-1782

Nr 33

Nr 34

Opptrykk av gamle utgaver av Gjallarhorn
Bygdekveld i NSF 
Kristen Nøklegård på Nykirke og hans nærmeste etterkommere
Endelig svar på Påskenøtt fra 2000
Vebrands - ætta frå Veggli i Numedal- del 3
Statsråd Nils Hønsvald var fra Vestfold
Gammle og nye Skjeauætlinger
Umse slektshistoriske litteratur fra Vestfold
Svenskemanntallene 1734 publisert

KH: Nye ledere i begge fylker
Leif Biberg Kristensen: Marthe Christensdatter fra Solum - død på Trolldalen i Andebu 1830
Erling Granholt: Hans Holmen (1878-1958) - billedhugger og kunstmaler
Siri Lind Johannessen: Besøk på Midgard og Borrehaugene
Kristian Hunskaar: Var Tolv Steinsholt fra Haughem?
Torbjørn Steen-Karlsen: Vålebonden Ole A. Klavenes' etterkommere
Torbjørn Steen-Karlsen: Ola Bjelland og Ola Skjelland - samme person, men likevel feil
Kristian Hunskaar: Gard Reines to døtre
Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta - del 1
Are S. Gustavsen: Lindum i Skoger - tillegg og rettelser
Lagssider
Spørsmål og svar, hvem forsker hva!
Møteoversikt høsten 2004

Nr 35

Nr 36

Siri Lind Johannessen: Vestfold slekthistorielags aktiviteter juni-desember 2004
KH: Ny spalte: Kort & godt
Lisbeth Akerholt: Jernverksslekter og vallonere i Hedrum
Rovl Hunskaar: Fra Nordfjord til Vestfold
Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen langeby i Sandar sønn av?
Erling Granholt: Anders Jahre - om hans slekt
Torkel Fagerli: Mer om slekten Grøn fra Vestfold
KH: Artikkelforfatter Torkel Fagerli
Odd Arne Helleberg: Bjerknes-Evju-slekta - del 2
Are S. Gustavsen: På spor av Skjervenslekt?
Are S. Gustavsen: Inger Stablum på Eiker - en mer sannsynlig Olsdotter fra Skjerven
Torbjørn Stenn-Karlsen: Viulsrød ved Skoppum i Borre
Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg og rettelser til eldre artikle

Sigmund Mossige: Svenskeinnvandringen i Norge
Lisbeth Akerholt: Kan vi spore vestfoldslekt tilbake til hansaslekt fra Beren?
Jørn Olsen: Hvor stammer Rejer-ættene i Kvelde sogn i Hedrum fra?
Torbjørn Steen-Karlsen: Stulen i Andebu
Odd Arne Hellebreg: Bjerknes-evju-slekta - del 3
Odd Arne Hellebjerg: Skjelvor - et sjelden navn
Are S. Gustavsen: Om Skjerven og Stufsrød i nr.35 tillegg og rettelse
Minneord: Odd Sando

Nr 37

Nr 38

KH: Vestfold Slektshistoriesenter åpnet
EJB: Medlemsåpning 20 august
Barbro Bredahl: Vestfold Slektshistorielag på Sverigetur
Rune Blix Hagen: John Cunningham - admiral, lensherre og heksejeger
Kristian Hunskaar: Forskningsstatus rundt navnet Schøller i Hedrum
Torbjørn Steen-karlsen: "En Kvinnebibels" (slekts)-historie
Arne Tollefsen % Are S. Gustavsen: Hvem var egentlig Nettas aner?
Til medlemmene i Vestfold Slektshistorielag
Odd Arne Hellberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie - del 1
Kristian Hunskaar: Ætlinger av Margrete Gulliksdatter på Søndre Hellenes i Hvarnes
Tore Jørgen øwe: Ligningen for Larvik 187

Maya Lillemoen: Samarbeide mellom Buskerud Slektshistorielag og DIS-Buskerud-Drammen
Kristian Hunskaar: Borre bygdebok digitaliseres
Kristian Hunskaar: Innspurten for nye Ål bygdebok
Kristian Hunskaar: Amerikaner søker informasjon om forlis
Are S. Gustavsen: Mari Hansdatter fra Eiker og dødsfallmeldingene
Arne Tollefsen 90 år
Kristian Hunskaar: Arv & ætt på søndre Bjerke i Hedrum
Torkel Fagerli: Trelasthandler Christen Simensen i Sandefjord - og litt om Coldevin, Gidde, Mørch, Lem m.m
Laila Hynne: Ole Ellefsen på Tangen under Bergan i Hedrum og Hans familie
Torbjørn Steen-Karlsen: Skatvedt i Andebu
Odd Arne Helleberg: Fyndarfossen forteller slektshistorie - del 2

Nr 39

Nr 40

Turid Horpen: Tur til gamle Fiskum kirke
Kristian Hunskaar: Last ned Hole Bygdebok fra nette!
Barbro Bredahl: Lette etter norsk familie - og fant den
Maya Lillemoen: Ranvik-familien i Hurum
Hans Marthisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av? Del II
Kristian Hunskaar: Kav vi få mer variert stoff i Gjallarhorn?
Kristian Hunskaar: Skatvet i Andebu - to kommentarer
Are S. Gustavsen: Åsnes fra Sande - en jordegodsmosaikk?
Odd Arne Hellberg: Ætta fra Skjønne i Nore
Kristian Hunskaar: Hans Guttormsen på Steinsholt i Stokk

Inger Lise Hauge: Foredrag om innvandringen til Drammen
Arne Bechmann: Bildekavalkade fra VSHLs arrangementer i desember
Terje Østro: Svar på "Bobødrene fra gulsvik og skjønne og deres slektsforhold"
Torgrim Redalen: Svar på Terje Østros innlegg
Kristian Hunskaar: Kongens fortjenestmedalje i gull til Gunnar Christie Wasberg
Tore Hermundsson Vigerust: Svensker på Strømsø 1808
Svein Davidsen: DNA-test som mulig verktøy i slektforskning
Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av ? Del III
Torbjørn Steen-Karlsen: Nye oppdagelser rundt Jens Brønnum
Odd ARBE Helleberg: Ei storhundreårstrette
Erik Bjune: Født & døde hannkjønn i Hurum og Strømm i 1665
Minneord Thor Kristian Thorsen 1923-2007