Gjallarhorn 41-50

Gjallarhorn nr 41-50

Nr 41

Nr 42

Inger Lise Hauge: Foredrag om innvandringen til Drammen
Arne Bechmann: Bildekavalkade fra VSHLs arrangementer i desember
Kort og godt
Aner fra Bohüslän
Firlinger fra Sem 1745
Terje Østro: Svar på "Bobødrene fra gulsvik og skjønne og deres slektsforhold"
Torgrim Redalen: Svar på Terje Østros innlegg
Kristian Hunskaar: Kongens fortjenestmedalje i gull til Gunnar Christie Wasberg
Tore Hermundsson Vigerust: Svensker på Strømsø 1808
Svein Davidsen: DNA-test som mulig verktøy i slektforskning
Hans Mathisen: Hvem var Ole Andersen på Langeby i Sandar sønn av ? Del III
Torbjørn Steen-Karlsen: Nye oppdagelser rundt Jens Brønnum
Odd ARBE Helleberg: Ei storhundreårstrette
Erik Bjune: Født & døde hannkjønn i Hurum og Strømm i 1665
Minneord Thor Kristian Thorsen 1923-2007

Siri Lind Johannessen: VSHLs medlemsmøter vinter 2008
Torbjørn Steen-Karlsen: Nytt i Slekthistoriesenterets biblotek
Lars Harald Alstadsæter: Ny giv for lokalhistorie i Andebu
Siri Lind Johannessen: En amerikaner som har funnet sine norske røtter
Kort og godt
Norske gårdsbruk: Antalig mest lest etter biblen
Mette Rusletvedt i Stokke
Barbro Bredahl: Nøtterøy i fokus
Odd Arne Helleberg: Omkring Skønne-ætte fra Nore
Kristian Hunskaar: Tinglysningsmaterialet- og så lensregnskapene?
Lisbeth Akerholt: Smedslekten Boverg i Norge & Sverige
Rune Helland: Thale Olsdatter Fossøla i Nykirke - ikke en, men to personer
Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannslekter på Nøtterøy: Glarmester Simon Pedersen Bergsøens slekt
Are S.Gustavsen: Om Revå i Sande (1578). Sjur Eilivsson - glemt stamfar for slektene på Herkjeft, Kjeldås og Sando?
Rolf Ivar Bredahl til minne 1946 - 2006
Vestfold Slektshistorielags forum

Nr 43

Nr 44

Siri Lind Johannessen: Langveisfarende til Nauen
Siri Lind Johannessen: Om "å forvalte felles hukommelse for ny erkjennelse!"
Kristian Hunskaar: Folketellinga 1865 for stokke komplett
Lisbeth Akerholt: Jernverksseminar ved Næs Jenverksmuseum
Torkel Fagerli: Lindgaard, Frisler, Skarbo, Stockmann, Firing & Lang
Kristian Hunskaar: Nytt om Firing-slektas mødrens opphav
Hans Mathisen: Dampskipskaptein Petter Amundsen Sundt (1844-1907) og hans slekt
Lailla Hynne: Anders spillemann i Sandeherred
Andebu-bygdebøkene digitalisert
Kristian Hunskaar: Hvem var Anne Reiersdatter på Møyland i Andebu?
Odd Arne Helleberg: Bjerknes-slekt
Kristian Hunskaar: Rekonstruksjon avarveoppgjøret etter Jens Brønnum i Sandeherred
Nye bbygdebøker for Ål
Kristian Hunskaar: Hvilken Andebu-prest var Daniel Pedersen på Vestre Hasås i Kodal sønn av?
Gerd Salvesen til minne 1937-2008
Siri Lind Johannessen: samarbeidesrådet for historielagene i Vestfold

Siri Lind Johannessen : Julehuset på nauen
Aina Aske: Grevskapstiden i Vestfold
Kort og godt
Norske Falende og omkomende under 2.verdeskrig-søkbare databaser
Mattis Eftedahls patronym avslørt
Kristian Hunskaar: Presenterte Vestfold-slekt.net
Astrid K Natvig: Steffen & Malen på Svarteberg i Lier - et slektsmysterium
Rune Helland: Sjulsønnene i Våle
Støtt Vestfold Slektshistorielag når du tipper
Bjørn J Rosenberger: Folketall i Vestfold & Buskerud
Are S Gustavsen: Skoleholderen fra Gausdal: Tore Andersson Kviberg - et 1700 tallseksempel fra den innenlanske migrasjon
Kristia Hunskaar: Flesberginger på Burvall i Kodal
Arne Bechmann: Hvalfangstmøte 7.oktober 2008

Nr 45

Nr 46

Siri Lind Johannessen: Avskjedsintervju med en avholdt redaktør
Siri Lind Johannessen: En jernkvinne i joggesko
Siri Lind Johannessen: Verdt å vite om gravsteder og kirkegårder
Siri Lind Johannessen: Lagenes fellestur til Åsgårdstrand
Egil Theie: VSHL's tur til Bjerkøy
Egil Theie: Litt om Bjerkøys historie
Kort og godt
"Tingene forteller" i bok eller på data 
Utvandringen til Amerika
Tor Bjørviks bok om Sanderfjordgårdere
Nytt om Nauen-sentret
De ny redaktørende
Skifteprotokoller på nette
Slektsforskerdagen i Vestfold
Kristian Hunskaar: Ei slekt fra Sletholt i Kodal
Kristian Hunskaar: Nils skredders slekt fra Andebu
Lisbeth Akerholt: Referat fra jernverkshistorisk seminar 28.-30.august 2009 i Bærum og på Bogstad
Rune Helland: Store-Dals slekta i Høyjord
Utvandring fra Høyjord og Andebu 1851/1852
Kristian Hunskaar: Slekta Sletsjø fra Larvik
Laila Hynne: Anne Joensdatter ca 1667-1707 på Nordre Hvaal i Lardal

Lillian Skow: Litt av hvert om "Størst av alt"
Drammen Gotisk-gruppe: Commandersersjanten og den fryktelige konen hans
Tove Andresen: Besøk fra Amerika
Erik Bjune: Norske Gardsbruk for Vestfold
Sten Høyendahl: Overn i Modum - gårdshistorie til revisjon
Skjellande i Andebu-Ola Nilsen og hans slekt
Kristian Hunskaar: Åsulv-ætta på Skjelland i Andebu
Torbjørn Steen-Karlsen: Saltmester Jørgen Eliassen Steen og hustru Anne Maries etterslekt
Egil Theie: Stockmann i Stokke
Årsmøte i VSHL
Møteoversikt høsten 2010

Nr 47

Nr 48

Redaktørens juleord
Julemat på alle fat
Det nye Slottsfjellmuseet
Blir Søndre Linnestad gård i Re verdensberømt
Hvordan presentere slektsforskning
Nye digitale kilder på Digitalarkivet
Ny gårds-og slektshistorie for Hurum
Tradisjonell genealogi og DNA-tester for å spore anene
Gåten Martine Madsdatter Lind
Fattiggårdere
Etterkommere av Engebret Gjøgri i Hillestad
Ola rumpedrenger på Berg i Hof
Anders Torsbys tragiske død
Jordeiende Tønsbergboirgere i 1644
En pretemorder, en stråmann, en drapsmann og en sølvfinner
Nekrolog over Tore H. Vigerust
Møteoversikt våren 2011


Ombygging på Nauen- gave fra Sparebank 1 Buskerud/Vestfold
En kvinne i mannsklær
Gunvor Ruberg - odelsjente og karrierekvinne
Bokomtale: "Vore fælles aner"
Slektsbook?
Noen storgårder i Lardal
Fellestur med VSHL og BSHL
Et Ramnes skifte med relevans for Eiker
Smedslekt i Hedrum
En vellykket svenskeinnvandrer til Eiker
Celebriteter med røtter i Eikerbygdene
Folket på Nordre Nes i Slagen, en gren av slekten fra Holm
Årsmøte i BSHL og VSHL
Møteoversikt høsten 2011

Nr 49

Nr 50

Buskerud Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i BSHL
Vestfold Sleksthistorielag: Innkalling til årsmøte i VSHL
Johnny Eilers: VSHL's høsttur til Bolærne
Torbjørn Steen-Karlsen: Folket på Nordre Nes i Slagen - et tillegg
Torgrim Redalen: Svar til Odd Arne Helleberg
Lillian Marie Aarholt: BSHL og VSHL's første historie
Jan Sigbjørn Larsen: Husmannsplassen Tangen under Aker på Sem
Rune Helland: Tor Amundsen på Øvre Ås i Nykirke
Rune Helland: Trygnavnet i Undrumsdal, og litt til
Siri Lind Johannessen: Slavehandel - Historiens største folkevandring
Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy - del 1
Are S. Gustavsen: Koppskatten 1645 for Tønsberg by
Are S. Gustavsen: Noen folk i «Drammen» 1645
Redaktørenes juleord
Navneindeks
Møteoversikt høsten 2012

Forord
Jubileumsstoff:
Torbjørn Steen-Karlsen: Mine minner i laget
Jan Anthonisen: En dugnadstid
Siri Lind Johannessen: Mine to år som leder i VSHL
Ledere og redaktører gjennom 25 år
Barbro Bredahl: VSHL's jubileumsfest
Egil Theie: VSHL's nye æresmedlem
Maya Lillemoen: Leder i BSHL
Maya Lillemoen: Jubileumsfest i BSHL
Kristian Hunskaar: Sju år med Gjallarhorn
Are S. Gustavsen: Gjallarhorn 1995-2002 - En slektslitterær forvandling
Siri Lind Johannessen og Egil Theie: Redaktører i jubileumsåret
Artikler:
Kristian Hunskaar: Hvem var Karl Torsen på Skinmo i Hedrum?
Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy, del 2
Vidar Røhne Nilsen: En Familiebeskrivelse
Lagsstoff:
Årsmøte i BSHL
Årsmøte i VSHL
Møteoversikt VSHL høsten 2012
Møteoversikt BSHL høsten 2012
Kildeavskrifter
Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerdemantallet Nes i Hallingdal 1528
Torbjørn Steen-Karlsen: Gjengjerden 1528, lensregnskap 1560-61 for Flå
Torbjørn Steen-Karlsen: Skattemanntall Numedal 1560
Jan Fr. Lysaker Engedahl: Bygningsskatt Eiker 1593
Jan Fr. Lysaker Engedahl: En godssamling på Eiker 1605
Torbjørn Steen-Karlsen: Gammelt fra Sandsvær 1652
Leif Thingsrud: Strandsittermanntallet 1661-1664
Astri Gudal Gulbrandsen: Leiehusmanntallet Bragernes 1662/1663
??: Manntallet for Røyken 1664
Erik Bjune: Fødte og døde menn i Hurum og Strømm 1665
Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1682-1696
Torbjørn Steen-Karlsen: Bragernes skifteprotokoll 1696-1710
Jens Petter Nielsen: En drapssak fra Ål 1690-1691
Gotfred Holo: Kirkebok for Modum 1768
Tore Hermundsson Vigerust:: Svensker på Strømsø 1808
Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 1
Torbjørn Steen-Karlsen: Tønsberg Bys borgerbevæbning 1828, del 2
Torbjørn Steen-Karlsen: Auksjonsplakat fra Fossnes 1845
Jens Petter Nielsen: Fantefortegnelsen 1845
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1820-1828, del 1
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1829-1858, del 2
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1859-1864, del 3
Gunborg Holmberg: Utvandring fra Tanum i Sverige 1865-1875, del 4
Tore Jørgen Løwe: Ligningen for Larvik 1875
Bilder av forsidene