Gjallarhorn 51-60

Gjallarhorn nr 51-60

Nr 51

Nr 52

Innkalling til årsmøte i BSHL
Innkalling til årsmøte i VSHL
Bethen Dehli: Fotogruppa på Nauen
Siri Lind Johannessen: "Sommerfugl i vinterland" Om fargede innvandrere i Norge i gamle dager
Torkel Fagerli: Presteslekten Aurelian fra Gulle-Rauan i Hedrum med forbindelse til slekten Holst i Holmestrand
Sten Høyendahl: Gudbrand Spone på Modum og hans døtre
Torgrim Redalen: Toralde, kong Magnus Håkonsens frende
Torbjørn Steen-Karlsen: Husmannsplasser på Nøtterøy - del 3
Torbjørn Steen-Karlsen: Den mystiske Salomon Jonsen Fukla/Nes/Rønningen. Et skritt nærmere en løsning?
Jonn H. Eriksen: Astri Gudal Gulbrandsen, til minne
Torbjørn Steen-Karlsen: Til minne om Finn Asbjørn Wang
Navneindeks
Møteoversikt høsten 2010

Barbro Bredahl: Sommertur til Falkensten Bruk og Løvøya kapell
Egil Theie: Tur til Midgard og Gildehallen
Torbjørn Steen-Karlsen: Gjert Olsen Adals slekt
Kåre Torgersen: Fra kongens København til Sandsvær
Jonn Eriksen: Fattiges grav - Den gang "perleporten" ikke var like bred for alle
Brita Nordberg: Skifte på Aarholt i 1703
Svein Davidsen: Hvem var stamfar til disse familiene?
Torkel Fagerli: Slekten Børnich fra Drammen
Siri Lind Johannessen: xe "Edvard Munch"Edvard Munch - far til tvillinger?
Torbjørn Steen-Karlsen: xe "Jon Borgersen"Jon Borgersen Søndre Bø i Slagens etterslekt
BSHL's årsmøte 2013
VSHL's årsmøte 2013
Navneindeks
Møteoversikt høsten 2013

Nr 53

Nr 54

Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
Siri Lind Johannessen:: En helt alminnelig onsdag i slektssenteret på Nauen
Barbro Bredahl: Medlemsmøte i VSHL på Nauen
Are S: Gustavsen: Kvinners rettslige stilling på 1600-tallet - noen eksempler fra by og land
Torgrim Medalen: Kane-slekten, segl og eiendommer
Jan Sigbjørn Larsen: Skomakermester Lars Larsen Larvik
Kristian Hunskaar: En feilidentifisering på Holmen i Sandar
Kristian Hunskaar: En stump av et skifte
Kristian Hunskaar: Helge Jensen Brønnums andre kone
Kristian Hunskaar: Kristen Helgesen på Engø i Sandar og hans slektskrets
Torbjørn Steen-Karlsen: Vik i Sem - Horten i Borre og navnet Brynte
Navneindeks
Møteoversikt våren 2014

Barbro Bredahl: VSHL's på besøk på Statsarkivet i Kongsberg
Siri Lind Johannessen: Heraldikk
Odd-Arne Helleberg: En innfløkt arvesak: Ætta fra Li søndre og Hedenstad i Sandsvær
Are S. Gustavsen: En middelalder som aldri fantes: Uholdbare eksempler fra Torgrim Redalens presentasjon av fortiden
Kristian Hunskaar: Bidrag til Sandefjord-slekta Reinerts historie
Thorbjørn Steen-Karlsen: Reidar på Vold i Nykirke
Protokoll fra årsmøte i VSHL
Årsberetning for VSHL
Valg og kontingenter for VSHL
Regnskap for VSHL for 2013
Årsmøte for BSHL
Møteoversikt høsten 2014

Nr 55

Nr 56

Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL
Barbro Bredahl: Åpen dag på Fagertun på Nøtterøy
Jonn Harry Eriksen: Vellykket foredragskveld på Temte Gård
Torkel Fagerli: Rådmann Simen Christensen i Tønsberg og hans slekt
Odd-Arne Helleberg: Ljøterud-slekta over tre fylker
Jonn Harry Eriksen: Det tragiske mordet på Rygh i 1927
Kåre Torgersen: Familiene Hansen Holst, Glassmester Samuel Petersen og Storhoff fra Kongsberg og skomakerfamilien Hesler fra Skien
Torbjørn Steen-Karlsen: Slektene Egger(tz), Album, Gjersø, Figtenberg, Zimmermann, Bang. Borgere av Tønsberg by.
Torbjørn Steen-Karlsen: Peder Tollefsen "Limbrenners".
Torgrim Redalen: Useriøs kritikk av Are Gustavsen i Gjallarhorn nr. 54
Møteoversikt våren 2015

Mentor-tilbud i VSHL
Fotokurs på Nauen i september
Kristian Hunskaar: Nytt om Sigfred-ætta i Sandar
Francesca Hendrickson, USA; Gerd Rabben, Norge; Svein Davidsen, Sveits: Jakten etter stamfaren til fire menn i Hallingdal
Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz - Bastøybonden som ble bosatt i Åsgårdstrand
Are S. Gustavsen: Om å forstå faglig kritikk
Jonn Harry Eriksen: Myten om finnene i "Finnemarka" mellom Modum, Lier og Eiker.
Inger Lise Skjervik Gustavsen: Bent Hansen på Teien i Sande og hans musikalske familie
Minneord over: Arne Einarsen Enne, Georg Iversen og Turid Horpen
Egil Theie: Nauen Slektssenter 10 år
Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag
Nye vedtekter for VSHL vedtatt 7.4.2015 42
Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag
Møteoversikt høsten 2015

Nr 57

Nr 58

Barbro Bredahl: 10 år på Nauen - Jubileumsfest
Egil Theie: Økende aktivitet på Nauen
Torbjørn Steen-Karlsen: Kristen Clemmitz - Store Stang i Slagen - Del 2
Jonny H. Eriksen: Aase Corneliusdatters, "de gode geners mor". Et gledelig unntak på Modum fra
elendigheten i tidligere tider
Jonny H. Eriksen: Erik Evensen Rygh, en av arbeidslivets virkelige riddere. Eikværing som satte spor etter seg i Modum
Odd-Arne Helleberg: Omkamp om Bø 1702-1705
Lasse Vråle: Oldbrevet om Hoetvedt i Sandsvær datert i 1476 foreligger i to utgaver.
Lillian Aarholt, Vibeke Eeg-Henriksen, Anne Tveito og Brita Nordberg: Skifte etter Maren Christophersdatter på Aarholt i 1706
Torbjørn Steen-Karlsen: Tobakkspinnerslekten Tufte i Tønsberg
Kåre Torgersen: Tiden etter felttoget 1940, Milorg og freden
Møteoversikt høsten 2015

Barbro Bredahl: Møter på Nauen i våres 
Egil Theie: Vi pusser opp pa Nauen 
Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 1. Den eldste historien 
Torkel Fagerli: Gunder Sigfredsen på Søndre Sunde i Sandar 
Egil Theie: Kommentar til artiklene om Christen Klemmitz 
Jonn H. Eriksen: Herman Theodor Wildenvey - Mjøndalens ”nasjonalskald”og store stolthet. 
Laila Hynne: Fra gård til gård i Høyjord 
Torbjørn Steen-Karlsen: En slekt Møller i Tønsberg 
Torbjørn Steen-Karlsen: Tor Apenes kone trolig funnet 
Egil Theie: Unionsskatten jul 1637 for Eiker 
Årsmøtereferat Buskerud Slektshistorielag 
Årsberetning, regnskap mm for Vestfold Slektshistorielag 
Møteoversikt høsten 2015 

Nr 59

Nr 60

Innkalling til årsmøter i BSHL og VSHL 4
Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: På familiebesøk "över gränsen" 5
Kurt Fjellhegn, Svein Åge Mathisen, Torbjørn Steen-Karlsen: Tjøme digitale bygdebok "Hjelp oss å gjøre historien levende" 6
Egil Theie: "Nye" Nauen Slekts-senter er klar 8
John Ludvigsen: Om Slekt og Data Vestfold 10
Torbjørn Steen-Karlsen: Husvik og Søndre Nes på Bytangen. Del 2. 12
Torbjørn Steen-Karlsen: Slekten Bruu fra Vestfold. Og navnene Otterbech og Stangeby i Tønsberg 23
Lars Stavehaug: Pukerud i Hol 31
Kåre Torgersen: Møte med indianerne 33
Are S. Gustavsen: Båtsmenn til Bremerholm på 1600.tallet 35
Henrik A: Eddie: Tollef Amundsen og en etterkommergren fra Tønsberg til Boston 42
Kristian Hunskaar: Skredder Sigfred Kaspersens familie 44

VSHL på tur til arkivene i Kongsberg.
Anne Marie Steenberg Jonassen: Eikværing var med å bygge den første norsk-lutherske kirke i Amerika
Svein Davidsen: Harald Hårfagre, vår ane?
Odd Arne Helleberg: "Hvem tror du at du er?”
Astrid K. Natvig: Iver Knudsen Saga/Rotefoss, Trollmannen fra Finnemarka og hans barn
Torbjørn Steen-Karlsen: Bruserød i Nykirke - og løsningen på 
«Alf på Nordre Skåne i Borre»
Torbjørn Steen-Karlsen: Tillegg til Gjert Olsen Adals slekt
Torbjørn Steen-Karlsen: Bakke i Nykirke
Jonn H. Eriksen: Familiedrama i Vestfossen i 1873
Egil Theie: Steinbjørnrød i Borre
Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Buskerud Slektshistorielag
Årsberetning, referat fra årsmøte, regnskap Vestfold Slektshistorielag
Møteoversikt høsten 2017