Gjallarhorn nr 1-10

Gjallarhorn nr 1-10

Nr 1

Nr 2

Kjære venner i Slektshistorielaget vårt!
Gulsvik i Flå
Oppegården i Soknedalen
Tradisjonelle ætlinger av Kong Robert II av Scotland i Sandsvær, Vestfold, Hallingdal og Numedal
Maria Stuart, Cromwell og Winston Churchill samt noen mulige Stewart’er i Vestfold
Ætlinger av kong David
Island-ætten fra Hillestad og "Gyldenløver" ?
Tønsberg-slekten Stranger - Gyldenløvers frender og grevers forfedre

Fru Johanne Andersdatter til Asdal
Kjære venner i Slektshistorielaget!
Gamle gravsteder - til hjelp for slektsgranskere
Anders Andersen Holst
Om opprinnelsen til Byggland-slekten i Vivestad 1730-1812 
Med Slekthistorielaget til Skottland
Fru Johanne Andersdatter til Asdal
"Lange armer" Om en slektsforbindelse Gulsvik i Flå - Bolkesjø i Gransherad
Da Nissen gikk fra borde
Brattslekten på gården Mælen i Gjerpen
Om slektene Schjerven og Tordenstjernes avstamming fra Hallvard Gråtopp i Drangedal
Betraktninger på Skottlandsturen i august -88-

Nr 3

Nr 4

Preben von Ahnen
Bjørke i Hof - Sande i Borre - Skorge i Kodal / Ølver (Pålsson) Bjørke i Hof
Preben von Ahnen til Fossnes i Arnadal
Rettelse
En Falkenberg-slekt i Tønsberg
Storætten fra Kopseng i Eggedal (..)
Auktionsplacat

Peder Claussøn Friis Clausøn Friis
Hassel på Modum
Tønsberg-slekten Falck (..) og Else Kjærås i Andebu
Mads Hansen Pors
Noen linjer fra Peder Claussøn Friis
Peder Claussøn Friis’ forfedre
Solle-slekten fra Sauherad og Nes i Telemark, Olaf Steinulfsson Skorges morslekt.
På dagstur til Böhuslän
En gammel historie fra Buer på Nøtterøy

Nr 5

Nr 6

Hallvard Gråtopp
Tjøstolv Haraldsson From (..) g.m. Gunvor Anfinsdatter Etterkommere
Om prestekoner på 1300-tallet
En hypotese om Asle Frøvoll i Eggedal og hans opphav
Amund Borgarsson Skjelbred, n. 1319
Sem og Slagen / En bygdebok
Hvorfor EDB i slektsforskning?
En hypotese om en ny gren av Ringnesslekta
Mads Hansen Pors (tillegg)
Flesbergs nye bygdebok
Om Tønsberg i sagaen

Kane-våben
Slektshistoriske og dermed forbundne historiske artikler,
-i Tønsbergs Blad 1 jan 1949 - 31 des 1989
Flesbergs nye bygdebok
(..) om Asle Frøvoll (.)
Utvandrerhistorie med brå slutt
Om presten Mads Hansen Pors
Gløderslekten i Vestfold, manges forfedre. En hypotese.
Slægtshistoriske foreninger i Danmark
Noen nye opplysninger om Grevene av Falkenstein og deres ferd mot Norden
Tillegg om Steinulv-slekta og Solleslekta
Fra gjengjerdemanntall 1528 og lensregnskap 1560-1561 for Flå
SVAR
Dølaringen Boklag
Mannsnavnet Dyre i Krødsherad, Sigdal, Eggedal og Flesberg
Vi minnes: Kjell Bogen, Knut Klavenes, Arne Lippert.

Nr 7

Nr 8

Laurits Halvorsen Tangvall i Bamble
Rane Jonson Lange
Fortsettelse av Fromslektens etterkommere, Del 2
Sigurd Bonde i Gulsvik og Sigurd Syr i Hole
Enda ett tillegg til artikkelen om Asle Helgeson Frøvolls slekt
En stamtavle fra Ringnes i Krødsherad
Borre ---- Slagen
Gården Nes i Kvelde Sogn

Ørmen gård og slekten Kuur (Kur, Kamp)
En gren av Rane-ætten i Sandsvær. En hypotese
Tillegg om Jan Mikkelsen Boveng
Hringariki
Bruk datamaskin i slektsforskning
Olav Torgeirson (ca. 1390-1440).
Sagn i Sandsvær.....
Om Frønick
Gammelt fra Sandsvær..
Fra Johan (Jean) i Frankrike, f. 1632 - Johan i Hof, f. 1832
Skattemanntall for Nummedal - 1560
Gjengjerdemanntallet i Nes i Hallingdal 1528
Mannnavnet Brand i Sem og Slagen
Minneord for Olaf Johansen Langebrekke

Nr 9

Nr 10

Manntall 1664 for Røyken
Eiker slekter I Grøsland
Om slekten "Lindberg"
Tingbøker for Ringerike
Om dataregistrerte kilder på Statsarkivet på Hamar
-Svensker i Vestfold Fra Torpare i Bohuslen til bokhandlere i Tønsberg
Rulle over Tønsberg Byes Borgerbevæbning
Amerikas presidenter
Minneord for Astrid Rasmussen og Hans Jørgen Gjessing

Litt om IGI
Drangedøler i Sem - Telemarkinger i Vestfold
Nils Nilssøn Brandt
"Urtegårdsmestere" 1600- og 1700-tallets gartnere
og deres slekt
Fortsettelse av Fromslektens etterkommere III. del
Retningslinjer for udfærdigelsen av indleæg til HVEM FORSKER HVA
Det Gotiske Alfabet